Zoek sneeuwkettingen voor jouw auto →
 
 

Protecton Ruitensproeiervloeistof met antivries | Kant en klaar | 5L

Aanbieding!

Protecton Ruitensproeiervloeistof met antivries | Kant en klaar | 5L

Oorspronkelijke prijs was: € 18,00.Huidige prijs is: € 16,92.

Ruitenreiniger met antivries, methanol-vrij en gebruiksklaar. 5 liter. Beschermt tot -20ºC. Bevat schadelijke stoffen.

1-3 werkdagen
Artikelnummer: 108155 Categorie:

Beschrijving

Protecton Ruitensproeiervloeistof  5L | Antivries

Ruitenreiniger met antivries. Beschermt tot -20°C. Het product is kant en klaar, je kunt het dus gebruiken zonder te verdunnen. Onmisbaar in de winter, voorkomt dat jouw autoruiten opnieuw bevriezen bij het ruiten sproeien.

Let op: dit product bevat schadelijke stoffen.

  • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
  • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.
  • P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.

Koop voordelig jouw ruitensproeiervloeistof met antivries bij Sneeuwkettingenwinkel.nl

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Protecton Ruitensproeiervloeistof met antivries | Kant en klaar | 5L” te beoordelen

Protecton Ruitensproeiervloeistof met antivries | Kant en klaar | 5L